Home Aswaja Akidah

Akidah

Meluruskan Paradigma Wasiat Nabi

Sebagaimana telah maklum, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar RA didaulat sebagai khalifah di gedung Tsaqifah Bani Saidah atas prakarsa Sayidina Umar bin Khaththab RA. Tindakan tersebut dilakukan sebagai respon atas ide shahabat Anshar yang hendak mengangkat pemimpin secara sepihak. Persoalannya, pengangkatan tersebut berjalan tanpa kehadiran Sayidina Ali RA. Beliau absen gara-gara sibuk mengurusi proses pemakaman […]

Mukmin Fasik, Kekalkah di Neraka? Menalar Esensi Pemikiran Washil bin Atha’ al-Muktazili

Telah masyhur dikalangan kita bahwa salah satu akidah substansial kelompok Muktazilah ada pada nalar posisi tengah antara iman dan kufur. Orang dengan keimanan hati yang hanya separuh, menurut mereka akan kekal di neraka namun dengan siksaan yang lebih ringan ketimbang siksaan pada orang kafir. Kesimpulan ini ternyata muncul karena mereka meyakini aktivitas amal merupakan syarat […]

Mengenal Lebih Dekat Pemikiran Sekte Muktazilah

Sering kali kita dengar dengungan sekte yang satu ini, tapi kadang kita masih bertanya-tanya, apa dan bagaimana pemikiran Muktazilah sebenarnya? Disini akan diuraikan sekelumit tentang pemikiran sekte Muktazilah. Muktazilah sendiri merupakan kelompok Islam (firqah-islamiyah) yang lahir pada abad ke-2 hijriah, yang sepak terjangnya berlangsung hingga masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah periode pertama. Dalam perjalanannya, Muktazilah kemudian […]

Tragedi Karbala Versi Sunni

Setelah gugurnya Sayyidina Husain RA di padang Karbala 6 H, sejumlah pengagum berat sosok beliau menyesal secara mendalam akan tragedi itu dengan cara melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut sehingga saat itu muncul semacam semboyan “Kullu ardin karbala kullu yaumin asyura”: Setiap bumi adalah karbala setiap hari adalah asyura’. SEJARAH Tragedi Karbala […]

3 Ciri Khas Ahlus sunnah Wal Jamaah

“Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Mereka semua akan masuk neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, ‘siapa mereka Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Ahlussunnah wal jamaah’, sahabat kembali bertanya, ‘Siapa mereka Rasulullah?’ Rasul menjawab ‘orang-orang yang berpegang teguh pada ajaranku dan sahabat-sahabatku (HR. Ibnu Majah). Dari potongan hadis ini jelas bahwa ketika umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan […]

Meluruskan Ajakan “Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah”

“Kembali kepada al-Quran dan Sunnah”. Sebuah ungkapan yang kadang kita dengar dari sebagian kalangan. Memang, al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber primer ajaran Islam yang diwariskan oleh Rasulullah r, sehingga siapa saja yang menjadikan keduanya sebagai pedoman, maka ia telah berpegang kepada ajaran Islam yang murni dan berarti ia selamat dari kesesatan. Sampai di sini, […]

Meluruskan Maksud Hadis “Kullu bid’atin Dholalah”

Upaya para aktivis ‘anti bid’ah’ dalam meluncurkan aksi penolakannya sangat beragam. Hampir semua cara telah mereka lakukanuntuk menggiring opini masyarakat menuju paham yang selama ini mereka anut: Bahwa semua bid’ah sesat. Bid’ah sendiri adalah inovasi amaliah yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah ?. Aksi penolakan yang mereka lakukan pun terkesan tidak fair. Mereka kerap kali menyesatkan bahkan […]