Home Tag "Sahabat Nabi"

Sahabat Nabi Sebagai Komunitas Terbaik

Salah satu doktrin Ahlusunah wal Jamaah adalah mencintai dan menghormati sahabat Nabi  ﷺ. Sahabat Nabi adalah Muslim yang pernah bertemu langsung dengan Beliau dan wafat tetap dalam keadaan memeluk agama Islam. Mereka semua adalah murid Rasulullah  ﷺ, sehingga mereka pun menjadi orang terbaik. Guru yang hebat akan melahirkan murid yang hebat pula. Bukti bahwa sahabat […]

Sahabat Nabi dalam Perspektif Syiah

Bagi pengikut Syiah, hanya ada tiga shahabat yang masih suci dan setia pada keluarga Nabi. Mereka adalah al-Miqdad bin al-Aswad, Salman al-Farisi, dan Abu Dzar al-Ghifari. Selain tiga orang tadi, terutama tiga khalifah awal umat Islam, dianggap menyimpang, sesat dan penghianat. Tidak hanya itu saja, istri-istri Beliau –selain ibunda Sayidah Fatimah az-Zahra— bahkan disebut sebagai […]