Home Tag "Hari Asyura"

Membela Perayaan Hari Asyura

Hari Asyura, 10 muharam, merupakan hari penuh berkah dan hari sarat akan sejarah. Pada hari itu Allah telah menerima taubat Nabi adam; menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dari kejaran Fir’aun; mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Hut (Paus); membebaskan Nabi Yunus dari penjara; menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api; menyembuhkan Nabi Ya’kub dan Nabi Ayub dari […]