Home Aswaja Akidah

Akidah

Islam Agama Eksklusif

Eksistensi kebenaran agama Islam yang tunggal, atau dikenal dengan istilah Islam eksklusif, belakangan digempur dan direduksi oleh pegiat inklusifisme. Inklusifisme (paham inklusif), adalah ajaran yang menolak monopoli kebenaran bagi agama tertentu, termasuk Islam. Menurut kaum inklusif –yang tak lain adalah amunisi JIL– jalan yang ditempuh boleh beda, bahkan jelas berbeda. Orang Iran ke Mekkah tidak […]

Sahabat Nabi Sebagai Komunitas Terbaik

Salah satu doktrin Ahlusunah wal Jamaah adalah mencintai dan menghormati sahabat Nabi  ﷺ. Sahabat Nabi adalah Muslim yang pernah bertemu langsung dengan Beliau dan wafat tetap dalam keadaan memeluk agama Islam. Mereka semua adalah murid Rasulullah  ﷺ, sehingga mereka pun menjadi orang terbaik. Guru yang hebat akan melahirkan murid yang hebat pula. Bukti bahwa sahabat […]

Allah Ada Tanpa Tempat

  Mukhâlafatuhû lilhawâditsi yang artinya Allah SWT berbeda dengan makhluk-Nya adalah salah satu sifat yang wajib bagi Allah SWT, dan wajib bagi setiap orang mukalaf untuk mengetahuinya. Dalilnya adalah ayat al-Qur’an; لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ “Tidak ada suatu apapun yang serupa denganNya. Dan Dia yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Asy-Syurâ:11) Kewajiban ini telah […]

Tarik-Ulur Dogma Ru’yatullah

Melihat AllahSWT adalah anugerah terindah yang hanya diperoleh hamba yang menjadi kekasih-Nya. Baik dalam mimpi, sebagaimana yang pernah di alami Imam Ahmad bin Hanbal ra.1 Atau juga saat terjaga, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW saat peristiwa Isra’ Mi’raj.2 Dengan limit waktu yang berbeda, kelak Allah SWT memberi kesempatan pada semua penduduk surga untuk melihat-Nya. Hal […]

Menyikapi Nasib dengan Bertauhid

Umumnya, manusia cenderung putus asa saat ditimpa nasib buruk. Beban hidup yang berat, ekonomi yang sulit, masalah keluarga yang rumit, konflik sosial yang tidak berkesudahan dan bencana yang datang silih berganti semuanya adalah contoh nasib buruk yang kerap kali membuat kita putus asa. Kadang pada saat sampai pada klimaks, kita lalu tidak menerima kenyataan dan […]

Meluruskan Paradigma Wasiat Nabi

Sebagaimana telah maklum, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar RA didaulat sebagai khalifah di gedung Tsaqifah Bani Saidah atas prakarsa Sayidina Umar bin Khaththab RA. Tindakan tersebut dilakukan sebagai respon atas ide shahabat Anshar yang hendak mengangkat pemimpin secara sepihak. Persoalannya, pengangkatan tersebut berjalan tanpa kehadiran Sayidina Ali RA. Beliau absen gara-gara sibuk mengurusi proses pemakaman […]

Mengenal Lebih Dekat Pemikiran Sekte Muktazilah

Sering kali kita dengar dengungan sekte yang satu ini, tapi kadang kita masih bertanya-tanya, apa dan bagaimana pemikiran Muktazilah sebenarnya? Disini akan diuraikan sekelumit tentang pemikiran sekte Muktazilah. Muktazilah sendiri merupakan kelompok Islam (firqah-islamiyah) yang lahir pada abad ke-2 hijriah, yang sepak terjangnya berlangsung hingga masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah periode pertama. Dalam perjalanannya, Muktazilah kemudian […]

Tragedi Karbala Versi Sunni

Setelah gugurnya Sayyidina Husain RA di padang Karbala 6 H, sejumlah pengagum berat sosok beliau menyesal secara mendalam akan tragedi itu dengan cara melembagakan dendam kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut sehingga saat itu muncul semacam semboyan “Kullu ardin karbala kullu yaumin asyura”: Setiap bumi adalah karbala setiap hari adalah asyura’. SEJARAH Tragedi Karbala […]

3 Ciri Khas Ahlus sunnah Wal Jamaah

“Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Mereka semua akan masuk neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, ‘siapa mereka Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, ‘Ahlussunnah wal jamaah’, sahabat kembali bertanya, ‘Siapa mereka Rasulullah?’ Rasul menjawab ‘orang-orang yang berpegang teguh pada ajaranku dan sahabat-sahabatku (HR. Ibnu Majah). Dari potongan hadis ini jelas bahwa ketika umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan […]

Meluruskan Ajakan “Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah”

“Kembali kepada al-Quran dan Sunnah”. Sebuah ungkapan yang kadang kita dengar dari sebagian kalangan. Memang, al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber primer ajaran Islam yang diwariskan oleh Rasulullah r, sehingga siapa saja yang menjadikan keduanya sebagai pedoman, maka ia telah berpegang kepada ajaran Islam yang murni dan berarti ia selamat dari kesesatan. Sampai di sini, […]